Posted on

Vad ska man göra vid fuktskada i vägg? 

Det är inte mycket som kan vara så förargligt som en fuktskada i hemmet. Det sprider sig ofta långsamt och det gör att en fuktskada är svår att upptäcka. Det kan räcka med ett litet hål i en vägg eller tak för att det ska sippra in vatten lite åt gången och till slut blir det ett stort problem med avloppslukt . Fuktskador är en väldigt vanlig orsak till att hus behöver renoveras. Gemensamt för alla fuktskador är att det blir billigare och mindre ingrepp ju tidigare du åtgärdar det. För vissa personer är det till och med direkt hälsovådligt att vistas för mycket i hus med för mycket fukt. Bildas det svampsporer så mår inte våra lungor bra av det. 

Första steget 

Det är inte helt lätt att veta om det är en fuktskada i huset. Försök att hålla koll på om det blir missfärgningar på tak eller väggar och gör något åt det om du upptäcker dessa missfärgningar. Har du missfärgningar på dina väggar så sitter de oftast uppe mot taket. Det kan även vara så att du känner att det är lite fuktigt i ditt hus och att det har förändrats sedan tidigare. När du har börjat att misstänka att du har en fuktskada så är det viktigt att du gör något åt det. Det enklaste sättet om du tror att du har drabbats av fuktskador i dina väggar är att hyra eller köpa en fuktmätare. Det finns att köpa på många varuhus. Den kommer att berätta för dig om det är så att det är fuktigare än vad det ska vara inne i hus. Om den talar om för dig att det är fuktigare än vad det ska  vara så ska du ringa efter hjälp.

Posted on

Anlita en flyttfirma 

Det finns väldigt många flyttfirmor i Sverige, stora som små, och vissa av dem hjälper dig som ska flytta utomlands, som flyttfirma göteborg. När du behöver anlita en flyttfirma är det viktigt att du kollar upp att det är en seriös firma, som innehar F-skattsedel, momsregistrering och arbetsgivartillstånd. Besök Skatteverkets hemsida där kan du läsa om hur du ska göra det. Var även försiktig om priset är för lågt, om de vill ha timpenning eller bara tar kontanter. En annan viktig sak att kontrollera upp är om flyttfirman ha yrkestrafiktillstånd, och det kollar du lätt på Transportstyrelsens hemsida. Alla seriösa flyttfirmor lånar ut flyttkartonger och berättar att du har rätt att använda det RUT-avdrag som finns att få. Då betalar du endast 50 procent av kostnaden, sedan får flyttfirman resterande belopp direkt från Skatteverket. 

När du kollat upp allt detta och hittat några intressanta flyttfirmor bör du innan du bestämmer dig även be om en gratis offert. När du fått firmornas offerter, kan du jämföra dem och kontakta ett par av firmorna för att be om ett privat samtal, där du kan ställa frågor. Till slut när du hittat en flyttfirma som du känner är seriös och att du fått trevligt bemötande bokar du dem. Du bestämmer dag och tid när de ska infinna sig hos dig, med den person du pratade. 

Packa själv 

Du kan alltid välja hur det ska packas, vill du packa själv kan flyttfirman komma till dig med flyttlådor flera dagar innan det är flyttdags. På så sätt hinner du packa ner dina saker och skriva på lådorna vad som är i dem. De allra flesta flyttfirmor vill att alla saker som går att packa ner i flyttlådor görs det. Det är många som packar ner saker i de stora svarta sopsäckar som finns, och det är inte särskilt omtyckt av flyttfirmorna. Säckarna är otympligare att bära än kartongerna, kan gå sönder och är svårare att packa in i flyttbilen på ett smidigt sätt. Många flyttfirmor har bra klädställningar med skydd som dras igen med en dragkedja där du kan hänga in dina kläder så att  de håller sig fina och rena. I din nya bostad är det bara att hänga upp dem igen i den nya klädkammaren. 

Låt flyttfirman packa 

De allra flesta flyttfirmor packar mer än gärna ner alla dina saker. De plockar ner det som står i skåpen och de använder silkespapper eller liknande för att porslin med mera inte ska skadas eller gå sönder. Tv-apparater och andra stora saker som till exempel speglar och annat känsligt plastas in. En seriös flyttfirma har även bra försäkringar som ger dig ersättning om några av dina saker blivit skadade. Har du ingen lust att tömma kylen- och frysen kan de ta hand om det med, ingenting är omöjligt för en seriös flyttfirma. 

I den nya bostaden 

När du kommit fram till din nya bostad och inväntar flyttfirman, kan du fundera på om du vill att flyttfirmans personal packar upp dina saker eller om du föredrar att göra det själv. Kanske det bästa är att packa upp vissa saker själv, då får du in dem i rätt skåp, särskilt det som ska in i köksskåpen är viktigt att få på rätt plats. Koppar i ett speciellt skåp och tallrikar i ett annat. Placerar flyttfirmans personal in porslinet på fel ställe, får du ändå flytta om dem så de hamnar i rätt skåp. Möbler med mera kan du däremot be dem att placera där du redan bestämt att de ska stå, och det är bra att få hjälp med möblering eftersom den ofta är tung och otymplig. 

Posted on

Mögel i hus bör åtgärdas av proffs

Har du fått mögel i ditt hus måste det åtgärdas och det finns många företag som är specialiserade på mögelsanering. Det är vanligt att du inte märker av att huset drabbats av mögel, inte ens näsan kan alltid upptäcka det. Mögel beror oftast på att det finns fukt i huset, och vädret är en orsak till att fukt uppkommer. Det räcker med att det varit fuktigt i huset i några dagar för att mögel ska bildas. Om det regnar många dagar i följd kan det börja bildas mögel på väggarna. Ytor som trappor, tak och bänkar är andra exempel på saker som gärna bildar mögel vid dåligt väder. Bor du vid kusten där det är hög luftfuktighet kan lätt mögel bli ett regelbundet problem.

Vad är egentligen mögel?

Svampar som växer flyktigt på sin grund är mögel, dessa svampar är skapade av celltrådar (hyfer). Det är lätt att missa att det är mögel eftersom det påminner om ludd, och mögel är en levande organism som har olika karaktärsdrag.

Läckande rör

Har du ett rör som läcker kan det bildas mögel, och det är inte alltid du upptäcker det i tid. Är det en läcka på exempelvis ett dolt rör som finns innanför väggen kan det ta lång tid innan det känns på lukten. Det kan då ha gått så lång tid att möglet börjat växa och denna sort av mögel kan bilda svartmögel, som är giftigt.

Tak som läcker

Kontrollera din vind regelbundet för att upptäcka läckage och titta extra noga på undertaken på vinden. Upptäcker du mörka fläckar kan det vara ett tecken på att det finns en läcka i taket och det bör då åtgärdas omgående innan stora mögelproblem tillkommer.

Mögelsanering

Upptäcker du mögel i ditt hus, bör du direkt anlita ett företag som sanerar huset. Du bör absolut inte försöka att sanera mögel på egen hand eftersom de medel som behövs är giftiga. En mögelsanering görs både på vinden och i krypgrunden och det är något som måste göras direkt när möglet börjar synas och lukta på platserna.

Olika metoder

Ozon och kemi är två saneringsmetoder som är de vanligaste vid sanering av mögel. Används en ozonsanering placeras det en elektronisk apparat som framställer ozon, som bryter ner både lukt och dödar det ytligaste möglet. Om en kemisk sanering sker, används ofta olika former av oxidativa saneringsvätskor eller någon annan kemi som dödar möglet. Dessa vätskor dimmas eller penslas på kallvinden eller ur krypgrunden. Används rätt metod med oxidativ saneringsvätska blir ofta trämaterialet i utrymmena som nytt. Som sagt är detta inget du ska göra själv eftersom det är giftiga ämnen som används. De som arbetar på företag som mögelsanerar har rätt utbildning och även den skyddsutrustning som behövs för detta jobb.

Posted on

Så får du hjälp att hantera sorgen när någon dör

När någon man älskar plötsligt går bort är det svårt att veta vad man ska ta sig till. Det kan gälla en partner, familjemedlem eller en vän och känslan av att inte veta hur man ska klara av att leva vidare utan den personen kan vara svår att hantera.

Det finns dock hjälp att få för den som har svårt att hantera och bearbeta sorgen på egen hand. Hos en begravningsbyrå får man bra stöd den första tiden efter bortgången men man kan också behöva söka professionell samtalshjälp.

Hos en begravningsbyrå

Den som arbetar på en begravningsbyrå har erfarenhet och kunskap att möta människor i sorg. Dom arbetar med försiktighet och respekt och finns som ett stöd genom hela processen. Med tanke på att man behöver kontakta en begravningsbyrå väldigt snart efter en bortgång är det inte helt sällan personalen där man pratar med om dödsfallet först.

En begravningsbyrå kan även i vissa fall rekommendera vidare hjälp. Dom sköter i regel även kontakt med en eventuell präst, vilken också kan fungera som ett bra stöd när det gäller sorgebearbetningen.

Psykolog eller terapeut

Sorg tar tid att bearbeta, och den behöver få göra det också. Om tiden däremot går utan att det känns minsta lilla lättare att klara av vardagen kan det vara en idé att söka professionell samtalshjälp. Det kan man få hos en psykolog eller terapeut och det kan vara skönt att få prata ut hos någon som inte lägger någon värdering i det som sägs.

Man kan också få med sig bra verktyg kring hur man ska tänka och göra för att kunna hantera och bearbeta sorgen, så att det blir lättare att leva och gå vidare.

Sorg- och förlustkurs

Runt om i landet finns olika kurser man kan gå, som fokuserar på sorgebearbetning och andra typer av förluster. Ett exempel på en sådan kurs är att man samlas tillsammans med ett fåtal andra deltagare, ca 8–10 stycken, där man under ett par dagar pratar och delar med sig om sin egen historia och sorg.

Man får även uppgifter under kursens gång, det kan till exempel vara att skriva ett brev till den personen som gått bort, för att få ur sig det man aldrig hann säga. Kurser som denna leds av exempelvis en kriscoach och denne delar med sig av både kunskaper, fakta och viktiga redskap.

Läs böcker

Den som inte har möjlighet att gå en sådan kurs kan istället leta efter självhjälpsböcker. Det finns otroligt många böcker som handlar om just sorgebearbetning och läkekraft och även genom dessa kan man hitta bra verktyg att använda sig av.

Obearbetad sorg kan leda till ohälsa på flera olika sätt. Den dränerar en på energi och det kan vara svårt att glädjas åt både stora och små saker om man bär på tung och obearbetad sorg. Det är också viktigt att veta att alla hanterar sorg på olika vis och att det tar olika lång tid. Har du behov av hjälp för att ta dig ur den ska du dock inte tveka.

Posted on

Så ska du tänka när du planerar ditt nya badrum

Planering är viktigt vid alla typer av renoveringar men för en badrumsrenovering är det särskilt noga. Det finns många saker att se över och tänka på och det finns flera moment som kräver hantverkare. Nedan följer några tips på viktiga saker att ha med i planeringen för sitt nya badrum.

Sätt en budget

Första steget till en lyckad badrumsrenovering är såklart att räkna på hur mycket det kommer kosta – och vad det är som kommer att kosta för badrumsrenovering. När man gör en budget är det viktigt att räkna med både stora och små kostnader för att slippa bli överraskad av något oväntat, så se till att få med alltifrån skruv och spik till hantverkarkostnader. Det kan också vara bra att börja med att sätta en maxsumma för vad din badrumsrenovering får kosta så att man har något att förhålla sig till när man räknar.

Gör en skiss

Att skissa föder idéer och man får dessutom en tydlig överblick. Rita upp rummets form och storlek i en lämplig skala och rita upp på flera olika sätt. Kanske har du en klar bild i ditt huvud hur du vill att det ska bli men det kan faktiskt vara så att andra lösningar kan passa bättre. Ju fler skisser desto bättre. Är det något som ska flyttas på, till exempel toaletten eller duschen, är det givetvis viktigt att man tar reda på vad som kommer behöva göras rent arbetsmässigt också.

Tänk igenom valen

Det snyggaste badrummet är inte alltid det mest praktiska. När man väljer badrumsinredning och annat vid en badrumsrenovering ska man tänka en gång extra när det är dags att göra alla val. För det första tjänar man oftast på att välja kvalitet, eftersom billiga produkter inte brukar ha särskilt lång livslängd. I det långa loppet kan det alltså löna sig att välja något som är dyrare och har högre kvalitet eftersom man troligtvis inte kommer behöva byta ut det efter bara något år.

Sedan ska man tänka på att få in tillräckligt mycket förvaring och ett annat tips är att tänka lättstädat. En vägghängd toalett gör att det blir betydligt enklare att städa. Man kan tänka ungefär likadant när det gäller handfat. Minimera antalet ytor som gärna samlar åt sig damm och satsa hellre på praktisk förvaring.

Vilka hantverkare behöver du?
Även om man planerar att göra mycket av arbetet på egen hand så är det troligt att man kommer behöva anlita hantverkare också. För elarbeten och installationer i våtrum behöver man alltid ta hjälp av en auktoriserad elektriker. Ska rör och vattenledningar dras om gör man rätt i att även kontakta en rörmokare.

Gör man en stor badrumsrenovering som innefattar att en ny toalett, ny dusch och nytt handfat ska kopplas in är det en stor fördel om någon yrkeskunnig har gjort detta, annars finns till exempel en risk att inte försäkringen kommer täcka om någon skada skulle uppstå i framtiden. Tänk också på att planera in hantverkarna vid rätt tidpunkt i renoveringen och se till att kontakta dom ett tag i förväg så att du vet att dom finns tillgängliga när du behöver hjälpen.

Posted on

Fakturaköp med regress – Ett praktiskt exempel

Hur fungerar fakturaköp med regress? Vilken kreditrisk tar jag som företagare och hur stor kreditrisk tar finansbolaget som erbjuder denna  tjänst? Är det bättre eller sämre att väja bort regressen? Ett exempel visar detta tydligt.

IT-företaget ”IT-IT AB” säljer IT-lösningar till privatpersoner och företag. För att underlätta fakturahanteringen samt få bättre likviditet har de valt att använda fakturaköp. De väljer själva vilka fakturor som ska säljas men väljer generellt att sälja de flesta då de anser att de får stora fördelar mot den kostnad de betalar.

Efter att ha diskuterat olika lösningar med finansbolaget valde IT-IT att använda fakturaköp med regress. Framförallt för att de därmed kunde sälja fler fakturor och få ett bättre pris.

En kund beställer ett jobb för 25 000 kr och arbetet utförs av företaget. När de sedan ska fakturera skapar de fakturan och laddar upp den för fakturaköp till finansbolaget. De i sin tur skickar fakturan till kunden. På fakturan framgår det därmed att fakturaköp har skett och att det är ett finansbolag som är ägare och därmed ska ha betalningen.

När det dragit över förfallodatum skickar finansbolaget en påminnelse för fakturaköp. När fortfarande inte någon betalning skett efter ett par dagar skickar de ut ett inkassokrav. I detta fall har det nu tillkommit kostnader för kunden då både betalningspåminnelse och kostnad för inkassokrav hamnar på kunden.

Men kunden betalar fortfarande inte skulden och här kan finansbolaget välja att backa sina krav på betalning. Istället säljer de tillbaka fakturan till IT-IT. Detta utifrån att det i avtalet framgår att företaget är skyldig att köpa tillbaka fakturan i det fall som fakturan inte är betald 20 dagar efter förfallodatum.

Nu blir alltså IT-IT tvungen att betala eventuella kostnader för fakturan och själv avgöra om man vill gå till kronofogden och försöka driva in skulden denna väg. Med andra ord tog de en större kreditrisk men fick betala ett lägre pris för detta.

Vad är bäst?

Vad som är bäst beror på vilken trygghet och service som önskas. Oavsett om man väjer regress eller inte så betalas pengarna ut samma dag (eller nästa dag) vid fakturaköp. Därmed ges fördelen med en snabbt förbättrad likviditet.

Det som skiljer dessa val är därmed enbart hur stor kreditrisk som tas. Utan regress tas ingen risk alls men samtidigt kostar detta mer. Här får man däremot komma ihåg att finansbolagen inte köper alla fakturor. När det inte är regress gör de en mer noggrann kontroll på kunden för att se om det finns en risk att betalning inte kommer att ske. De kan därmed neka fakturaköp om de anser att kunden är för kreditsvag. Med andra ord tar de bara den förhöjda kreditrisken på fakturor som till stor sannolikhet kommer att bli betalda.

 

Posted on

Att ta reda på innan du anlitar en webbyrå

Självklart är det bra att ha en idé eller åtminstone en tanke den dagen man bestämmer sig för att anlita en webbyrå, eftersom det är svårt att få rätt hjälp om man inte vet vad det är man vill ha. Dom flesta efterfrågar hjälp med någon typ av hemsida och då finns det andra saker att ta reda på innan man bestämmer sig för ett samarbete, så att man vet vad det är man kommer att betala för och inte.

Hjälp och support

Det är viktigt med support, speciellt för den som aldrig haft en egen hemsida tidigare. Det kan dyka upp många frågetecken och det är därför bra att ta reda på hur enkelt det är att komma i kontakt med kundservice och vilken hjälp dom erbjuder. En webbyrå som hjälper till att lösa eventuella problem även efter att den nya hemsidan blivit godkänd och upplagd är en bra webbyrå. Det är alltså bra att veta att det finns dom som släpper allt ansvar så snart arbetet är klart.

Blir hemsidan SEO-anpassad?

För att en hemsida ska nå framgång krävs att den är SEO-anpassad. Det innebär att den kan ranka högre och fler besökare och kunder kan hitta den. Det kan vara bra att läsa på lite om SEO innan man väljer en webbyrå, för att sedan kunna ställa specifika frågor om just detta. Dom flesta byråer utger sig för att ha detta som ett stort huvudfokus och det är oftast sant men det är bra att kunna ta reda på vad det innebär.

Går det att ändra designen själv?

En annan sak som kan vara bra att ta reda på är om man kommer kunna ända layout och design på egen hand när sidan väl är färdig. Föredrar man förändringar av sin hemsidas utseende behöver man ta reda på detta redan från början. Gör man inte det finns en risk att det kommer bli dyrt i framtiden, om man kommer behöva betala för varje liten ändring man vill göra.

Be om tidigare exempel

För att få en bild av hur resultatet kommer bli utifrån vilken budget och idé du har är det smart att be om exempel från tidigare arbete. En webbyrå vill givetvis visa upp sina tidigare arbeten men väljer ofta att lägga fram det dom är mest nöjda med, vilket också är sådant som är ganska dyrt. Var noga med att du vill se någon inom samma prisklass så att du vet vad du kan förvänta dig.

Webbyråer erbjuder tjänster i varierande prisklasser och om man är ute efter att komma billigt undan kan det vara smart att be om mer än bara offerter. Exempel på liknande arbeten ger en tydlig bild av vad man kan förvänta sig av resultatet men det är även bra att ta reda på vad som händer när sidan är färdig och vad som faktiskt ingår i priset. Kan du förvänta dig hjälp och service från kundtjänst och kommer du kunna göra förändringar utan att behöva betala för minsta lilla?

Posted on

Årets fastighetsförvaltare år 2017

Den som blev årets fastighetsförvaltare 2017 heter Stefan Nipstrand och han avslöjar en hel del saker om sin karriär och vart den egentligen startade. Att ta råd av en man som vunnit pris för att vara en grym fastighetsförvaltare kan man vinna stort på.

År 2015 så startade hans bolag Svenska handelsfastigheter och Stefan upplevde aldrig att det fanns någon stor konkurrens inom området då det inte fanns nästan någon fastighetsförvaltare som pysslade med den här typen av fastighetsförvaltning.

Vad tycker Stefan är de bästa råden för en fastighetsförvaltare?
Han säger det i en intervju med förvaltarforum att det inte finns några genvägar i arbetet. Man måste ha en riktigt bra utbildning där man har fått med sig mycket kunskap och handfast utbildning så att man vet hur man ska hantera de olika fastigheterna som man stöter på. Kan man det så har man mycket lättare att lyckas i branschen. Det är även viktigt att man tycker om att möta och samarbeta med många olika människor som fastighetsförvaltare.

Varför utsåg dom Stefan till årets fastighetsförvaltare 2017?
De var folk som hade skickat in motiveringar om mig till Aff som delade ut priset och det nappade väl på den väl utförda motiveringen säger Stefan. Han berättar även att han har jobbat som fastighetsförvaltare på många olika platser och ställen och det har gett honom en stor erfarenhet.

Varför blev han fastighetsförvaltare?
I hans arbete som driftingengör på fastighetsägarföreningen så märktes det tydligt att där alltid var brist på kunskap och styre. Han blev alltid rådfrågad om olika saker vare sig det gällde juridiska frågor, teknik eller annat som en fastighetsförvaltare hos fasticon.se ska kunna. Då han märkte att bli fastighetsförvaltare skulle kunna vara hans grej så sökte han ett jobb som han fick. Han började med att jobba som fastighetsförvaltare på den svenska ambassaden som låg i moskva.

Vad har utmärkelsen gjort för Stefan i hans jobb som fastighetsförvaltare?
Stefan säger att han har varit med i branschen som fastighetsförvaltare länge och utmärkelser är inget som han påverkas av så mycket men det är klart att man får mer motivation och kvitto på att folk faktiskt tycker om det man gör på riktigt.

Vad gillar Stefan bäst med att vara fastighetsförvaltare?
Eftersom att Stefan är nischad som fastighetsförvaltare på just handelsfastigheter så gillar han just handelsmänniskor och då de går med framgång så går han med framgång. Han gillar även att vara fastighetsförvaltare för att det är ett otroligt varierat jobb. Ena dagen jobbar du med ekonomi och andra dagen med VVS eller markskötsel.

Posted on

Tips när du anlitar ett tryckeri

Företag, föreningar och privatpersoner. Alla typer vänder sig till tryckerier av olika anledningar oavsett om det gäller tryck på kläder eller om företaget behöver stora affischer. Det finns många olika företag att vända sig till och det finns några bra tips att ta hänsyn till om man planerar att anlita ett tryckeri.

Ta in offerter från olika

Innan man anlitar ett tryckeri är det en bra idé att ta in offerter från några olika, gärna 5 – 6 stycken så att man kan göra en tydlig jämförelse för vad det kommer att kosta. Lägger man lite tid och energi på att ta in och jämföra offerter är det också enkelt att se vilket företag som kan erbjuda det mest förmånliga priset för just den tjänst man efterfrågar. Större beställningar brukar kunna ha förmånliga priser så ha det i åtanke när du kollar runt efter ett företag att anlita.

Var ute i god tid

Har man ett speciellt datum när man behöver få produkterna levererade så är det viktigt att vara ute i god tid. Tänk på det i förväg när du ska anlita ett tryckeri, att det kan vara lång väntetid och därmed långa leveranstider. Var tydlig mot det företag du valt med ett datum som du behöver produkterna så att inga missförstånd uppstår. Behöver man trycksaker eller produkter till ett speciellt tillfälle är det bra att vara ute ett par veckor i förväg så man inte riskerar att stå utan den dagen man behöver dom.

Ta upp eventuella klagomål

Blir man av någon anledning inte nöjd med trycket ska man inte vara rädd för att säga till. Ha en rak och tydlig kommunikation med tryckeriet om hur du vill att resultatet ska bli

Ett företag som tar emot kundens klagomål på ett bra sätt, och som åtgärdar det som inte blivit bra är också ett seriöst tryckeri som förmodligen kommer få återkommande och nöjda kunder.

Det viktigaste när man letar efter ett företag som ägnar sig åt tryck av olika slag är att vara ute i god tid så att man får sina produkter till det tillfälle man behöver dom. Att jämföra priser bland olika företag innan man bestämmer sig är också ett bra tips, samt att man ska våga lämna klagomål om man inte är nöjd med det som levererats, eller om leveransen blir försenad. Se till att det finns en överenskommelse om ett datum innan du godkänner offerten och anlitar företaget, så är risken för försening minimerad.

Posted on

Vikten av att din flyttfirma gör ett hembesök

Varje flytt är lika unik som de personer som är involverade i flytten. Även om vissa delar av processen alltid är likadana, skiljer andra delar av en flytt sig så pass mycket åt från fall till fall att en flyttfirma behöver göra ett hembesök innan de lämnar ett kostnadsförslag. Hembesöket är också lika viktigt för att ta fram en kundanpassad plan för din flytt som det är nödvändigt för att en representant från flyttfirman ska kunna se ditt bohag med egna ögon innan en offert lämnas.

göteborg nice flyttfirmaDet en person uppfattar som lätt eller normalt kan nämligen vara betydligt mer krävande än vad denne trott. Även vid mindre flyttar går hembesöket ut på så mycket mer än att bara få ett prisförslag och ta fram en inventarielista över de föremål som ska flyttas. Framtagandet av inventarielistan kan i själva verket vara den enklaste delen av flyttprocessen. Under hembesöket av en Göteborg flyttfirma samarbetar flyttfirman även med dig för att ta fram en unik plan som ska stå pall för eventuella utmaningar. Antal flyttgubbar, utrustning, parkeringsmöjligheter och andra faktorer bestäms i samband med besöket. Hur lyckad din flytt blir hänger till stor del på den information som samlas in i samband med detta.

Börja i rätt ände

Även om det kan verka enklare att skicka en lista över de föremål som är inkluderade i bohaget via e-post till din flyttfirma, eller gå igenom detta via telefon, är hembesöket helt nödvändigt. De tidigare nämnda kommunikationsvägarna gör det nämligen inte möjligt för flyttfirman att ta hänsyn till alla faktorer med en flyttfirma göteborg och ta fram ett tillförlitligt kostnadsförslag för din flytt. Detta leder ofta till att tjänster som du behöver inte räknas med i offerten för flyttfirmor göteborg, vilket orsakar problem för flyttgubbarna på flyttdagen, samtidigt som det ger dig huvudbry. Ta dig därför tid att genomgå ett hembesök med din flyttfirma – det är det enklaste sättet att undvika potentiella fallgropar längre fram i processen.

Därefter är kommunikationen med flyttfirman väldigt viktig. Du bör till exempel meddela eventuella förändringar, såsom föremål som tillkommer eller faller bort ur det bohag som ska flyttas. Flyttföretaget anpassar sig gärna efter dessa förändringar.

Det finns flera olika faktorer som tillsammans styr hur pass lyckad en flytt blir. Det första steget till en framgångsrik flytt från en bostad till en annan är dock alltid ett hembesök från din flyttfirma. Se till att du påbörjar flytten i rätt ände så kommer övriga pusselbitar per automatik falla på plats.