Posted on

Mögel i hus bör åtgärdas av proffs

Har du fått mögel i ditt hus måste det åtgärdas och det finns många företag som är specialiserade på mögelsanering. Det är vanligt att du inte märker av att huset drabbats av mögel, inte ens näsan kan alltid upptäcka det. Mögel beror oftast på att det finns fukt i huset, och vädret är en orsak till att fukt uppkommer. Det räcker med att det varit fuktigt i huset i några dagar för att mögel ska bildas. Om det regnar många dagar i följd kan det börja bildas mögel på väggarna. Ytor som trappor, tak och bänkar är andra exempel på saker som gärna bildar mögel vid dåligt väder. Bor du vid kusten där det är hög luftfuktighet kan lätt mögel bli ett regelbundet problem.

Vad är egentligen mögel?

Svampar som växer flyktigt på sin grund är mögel, dessa svampar är skapade av celltrådar (hyfer). Det är lätt att missa att det är mögel eftersom det påminner om ludd, och mögel är en levande organism som har olika karaktärsdrag.

Läckande rör

Har du ett rör som läcker kan det bildas mögel, och det är inte alltid du upptäcker det i tid. Är det en läcka på exempelvis ett dolt rör som finns innanför väggen kan det ta lång tid innan det känns på lukten. Det kan då ha gått så lång tid att möglet börjat växa och denna sort av mögel kan bilda svartmögel, som är giftigt.

Tak som läcker

Kontrollera din vind regelbundet för att upptäcka läckage och titta extra noga på undertaken på vinden. Upptäcker du mörka fläckar kan det vara ett tecken på att det finns en läcka i taket och det bör då åtgärdas omgående innan stora mögelproblem tillkommer.

Mögelsanering

Upptäcker du mögel i ditt hus, bör du direkt anlita ett företag som sanerar huset. Du bör absolut inte försöka att sanera mögel på egen hand eftersom de medel som behövs är giftiga. En mögelsanering görs både på vinden och i krypgrunden och det är något som måste göras direkt när möglet börjar synas och lukta på platserna.

Olika metoder

Ozon och kemi är två saneringsmetoder som är de vanligaste vid sanering av mögel. Används en ozonsanering placeras det en elektronisk apparat som framställer ozon, som bryter ner både lukt och dödar det ytligaste möglet. Om en kemisk sanering sker, används ofta olika former av oxidativa saneringsvätskor eller någon annan kemi som dödar möglet. Dessa vätskor dimmas eller penslas på kallvinden eller ur krypgrunden. Används rätt metod med oxidativ saneringsvätska blir ofta trämaterialet i utrymmena som nytt. Som sagt är detta inget du ska göra själv eftersom det är giftiga ämnen som används. De som arbetar på företag som mögelsanerar har rätt utbildning och även den skyddsutrustning som behövs för detta jobb.

Posted on

Så får du hjälp att hantera sorgen när någon dör

När någon man älskar plötsligt går bort är det svårt att veta vad man ska ta sig till. Det kan gälla en partner, familjemedlem eller en vän och känslan av att inte veta hur man ska klara av att leva vidare utan den personen kan vara svår att hantera.

Det finns dock hjälp att få för den som har svårt att hantera och bearbeta sorgen på egen hand. Hos en begravningsbyrå får man bra stöd den första tiden efter bortgången men man kan också behöva söka professionell samtalshjälp.

Hos en begravningsbyrå

Den som arbetar på en begravningsbyrå har erfarenhet och kunskap att möta människor i sorg. Dom arbetar med försiktighet och respekt och finns som ett stöd genom hela processen. Med tanke på att man behöver kontakta en begravningsbyrå väldigt snart efter en bortgång är det inte helt sällan personalen där man pratar med om dödsfallet först.

En begravningsbyrå kan även i vissa fall rekommendera vidare hjälp. Dom sköter i regel även kontakt med en eventuell präst, vilken också kan fungera som ett bra stöd när det gäller sorgebearbetningen.

Psykolog eller terapeut

Sorg tar tid att bearbeta, och den behöver få göra det också. Om tiden däremot går utan att det känns minsta lilla lättare att klara av vardagen kan det vara en idé att söka professionell samtalshjälp. Det kan man få hos en psykolog eller terapeut och det kan vara skönt att få prata ut hos någon som inte lägger någon värdering i det som sägs.

Man kan också få med sig bra verktyg kring hur man ska tänka och göra för att kunna hantera och bearbeta sorgen, så att det blir lättare att leva och gå vidare.

Sorg- och förlustkurs

Runt om i landet finns olika kurser man kan gå, som fokuserar på sorgebearbetning och andra typer av förluster. Ett exempel på en sådan kurs är att man samlas tillsammans med ett fåtal andra deltagare, ca 8–10 stycken, där man under ett par dagar pratar och delar med sig om sin egen historia och sorg.

Man får även uppgifter under kursens gång, det kan till exempel vara att skriva ett brev till den personen som gått bort, för att få ur sig det man aldrig hann säga. Kurser som denna leds av exempelvis en kriscoach och denne delar med sig av både kunskaper, fakta och viktiga redskap.

Läs böcker

Den som inte har möjlighet att gå en sådan kurs kan istället leta efter självhjälpsböcker. Det finns otroligt många böcker som handlar om just sorgebearbetning och läkekraft och även genom dessa kan man hitta bra verktyg att använda sig av.

Obearbetad sorg kan leda till ohälsa på flera olika sätt. Den dränerar en på energi och det kan vara svårt att glädjas åt både stora och små saker om man bär på tung och obearbetad sorg. Det är också viktigt att veta att alla hanterar sorg på olika vis och att det tar olika lång tid. Har du behov av hjälp för att ta dig ur den ska du dock inte tveka.

Posted on

4 tips för en smidig flytt

En flytt är ingen dans på rosor utan snarare något dom flesta gruvar sig för. Det är mycket jobb både innan, under och efter själva flyttlasset ska gå men det finns flera saker man kan göra för att allt ska flyta på så smidigt som möjligt. Att vara noggrann när man packar är en sak och att vara ute i god tid när man bokar flyttfirma är en annan.

Boka flyttfirma i god tid

Planerar man att anlita en flyttfirma när flyttlasset ska gå är det smart att boka denna i god tid i förväg. Efterfrågan är stor och det är inte särskilt ovanligt att dom är uppbokade en tid framöver. För att försäkra sig om att få hjälp den dagen flytten ska äga rum kan man med fördel boka firman så snart man vet vilket datum det gäller.

Rensa och släng

Den som bott på samma ställe under en längre tid har förmodligen hunnit samla på sig en hel del saker, varav en del säkerligen är sådant som inte kommer användas igen hos https://stockholmsflyttfirma.se/. För att flytten ska flyta på så smidigt som möjligt är det bra att rensa ur och slänga allt man inte känner kommer ha en plats i det nya hemmet.

Börja med förråd, vind, källare och andra utrymmen där gamla saker gärna sparas. Allt du tror kommer hamna i ett förråd även i den nya bostaden kan lika väl slängas, säljas eller skänkas bort till bättre behövande.

Packa smart

Vare sig man anlitar en flyttfirma eller inte är det viktigt att packa smart och metodiskt. För det första ska man såklart inte bara lägga tunga saker i vissa kartonger och lätta i en annan, utan försöka kombinera någorlunda både för att orka bära och för att kartongerna inte ska gå sönder. Det är visserligen svårt att få exakt jämnvikt i samtliga lådor men en bra regel är att packa några tunga föremål i botten för att sedan fylla på med sådant som inte väger så mycket.

Märk flyttkartongerna

Man ska också tänka på att inte packa saker huller om buller, utan saker som hör hemma till exempel i köket packas på smartast sätt i samma kartong. Sedan ska man givetvis se till att märka upp dom så att man kan ställa in dom i rätt rum med en gång och även packa upp allt på ett enkelt sätt. Har man i det här fallet anlitat en flyttfirma blir det lättare även för dom om dom vet vilka kartonger som ska till vilka rum i det nya boendet.

Ju mindre saker man har när flytten ska äga rum desto snabbare och smidigare kommer det att gå. Har man dessutom packat metodiskt, inte för tungt samt märkt upp kartongerna kommer det underlätta både för en själv och för en eventuell flyttfirma. Det är värt att lägga det där extrajobbet innan så att man sedan kan fokusera på att komma iordning i sitt nya hem så snabbt som möjligt. Du kommer förmodligen tacka dig själv både för att du rensat och för att du lagt tid på att packa och märka lådor.

Posted on

Att ta reda på innan du anlitar en webbyrå

Självklart är det bra att ha en idé eller åtminstone en tanke den dagen man bestämmer sig för att anlita en webbyrå, eftersom det är svårt att få rätt hjälp om man inte vet vad det är man vill ha. Dom flesta efterfrågar hjälp med någon typ av hemsida och då finns det andra saker att ta reda på innan man bestämmer sig för ett samarbete, så att man vet vad det är man kommer att betala för och inte.

Hjälp och support

Det är viktigt med support, speciellt för den som aldrig haft en egen hemsida tidigare. Det kan dyka upp många frågetecken och det är därför bra att ta reda på hur enkelt det är att komma i kontakt med kundservice och vilken hjälp dom erbjuder. En webbyrå som hjälper till att lösa eventuella problem även efter att den nya hemsidan blivit godkänd och upplagd är en bra webbyrå. Det är alltså bra att veta att det finns dom som släpper allt ansvar så snart arbetet är klart.

Blir hemsidan SEO-anpassad?

För att en hemsida ska nå framgång krävs att den är SEO-anpassad. Det innebär att den kan ranka högre och fler besökare och kunder kan hitta den. Det kan vara bra att läsa på lite om SEO innan man väljer en webbyrå, för att sedan kunna ställa specifika frågor om just detta. Dom flesta byråer utger sig för att ha detta som ett stort huvudfokus och det är oftast sant men det är bra att kunna ta reda på vad det innebär.

Går det att ändra designen själv?

En annan sak som kan vara bra att ta reda på är om man kommer kunna ända layout och design på egen hand när sidan väl är färdig. Föredrar man förändringar av sin hemsidas utseende behöver man ta reda på detta redan från början. Gör man inte det finns en risk att det kommer bli dyrt i framtiden, om man kommer behöva betala för varje liten ändring man vill göra.

Be om tidigare exempel

För att få en bild av hur resultatet kommer bli utifrån vilken budget och idé du har är det smart att be om exempel från tidigare arbete. En webbyrå vill givetvis visa upp sina tidigare arbeten men väljer ofta att lägga fram det dom är mest nöjda med, vilket också är sådant som är ganska dyrt. Var noga med att du vill se någon inom samma prisklass så att du vet vad du kan förvänta dig.

Webbyråer erbjuder tjänster i varierande prisklasser och om man är ute efter att komma billigt undan kan det vara smart att be om mer än bara offerter. Exempel på liknande arbeten ger en tydlig bild av vad man kan förvänta sig av resultatet men det är även bra att ta reda på vad som händer när sidan är färdig och vad som faktiskt ingår i priset. Kan du förvänta dig hjälp och service från kundtjänst och kommer du kunna göra förändringar utan att behöva betala för minsta lilla?

Posted on

Tips när du anlitar ett tryckeri

Företag, föreningar och privatpersoner. Alla typer vänder sig till tryckerier av olika anledningar oavsett om det gäller tryck på kläder eller om företaget behöver stora affischer. Det finns många olika företag att vända sig till och det finns några bra tips att ta hänsyn till om man planerar att anlita ett tryckeri.

Ta in offerter från olika

Innan man anlitar ett tryckeri är det en bra idé att ta in offerter från några olika, gärna 5 – 6 stycken så att man kan göra en tydlig jämförelse för vad det kommer att kosta. Lägger man lite tid och energi på att ta in och jämföra offerter är det också enkelt att se vilket företag som kan erbjuda det mest förmånliga priset för just den tjänst man efterfrågar. Större beställningar brukar kunna ha förmånliga priser så ha det i åtanke när du kollar runt efter ett företag att anlita.

Var ute i god tid

Har man ett speciellt datum när man behöver få produkterna levererade så är det viktigt att vara ute i god tid. Tänk på det i förväg när du ska anlita ett tryckeri, att det kan vara lång väntetid och därmed långa leveranstider. Var tydlig mot det företag du valt med ett datum som du behöver produkterna så att inga missförstånd uppstår. Behöver man trycksaker eller produkter till ett speciellt tillfälle är det bra att vara ute ett par veckor i förväg så man inte riskerar att stå utan den dagen man behöver dom.

Ta upp eventuella klagomål

Blir man av någon anledning inte nöjd med trycket ska man inte vara rädd för att säga till. Ha en rak och tydlig kommunikation med tryckeriet om hur du vill att resultatet ska bli

Ett företag som tar emot kundens klagomål på ett bra sätt, och som åtgärdar det som inte blivit bra är också ett seriöst tryckeri som förmodligen kommer få återkommande och nöjda kunder.

Det viktigaste när man letar efter ett företag som ägnar sig åt tryck av olika slag är att vara ute i god tid så att man får sina produkter till det tillfälle man behöver dom. Att jämföra priser bland olika företag innan man bestämmer sig är också ett bra tips, samt att man ska våga lämna klagomål om man inte är nöjd med det som levererats, eller om leveransen blir försenad. Se till att det finns en överenskommelse om ett datum innan du godkänner offerten och anlitar företaget, så är risken för försening minimerad.

Posted on

Vikten av att din flyttfirma gör ett hembesök

Varje flytt är lika unik som de personer som är involverade i flytten. Även om vissa delar av processen alltid är likadana, skiljer andra delar av en flytt sig så pass mycket åt från fall till fall att en flyttfirma behöver göra ett hembesök innan de lämnar ett kostnadsförslag. Hembesöket är också lika viktigt för att ta fram en kundanpassad plan för din flytt som det är nödvändigt för att en representant från flyttfirman ska kunna se ditt bohag med egna ögon innan en offert lämnas.

göteborg nice flyttfirmaDet en person uppfattar som lätt eller normalt kan nämligen vara betydligt mer krävande än vad denne trott. Även vid mindre flyttar går hembesöket ut på så mycket mer än att bara få ett prisförslag och ta fram en inventarielista över de föremål som ska flyttas. Framtagandet av inventarielistan kan i själva verket vara den enklaste delen av flyttprocessen. Under hembesöket av en Göteborg flyttfirma samarbetar flyttfirman även med dig för att ta fram en unik plan som ska stå pall för eventuella utmaningar. Antal flyttgubbar, utrustning, parkeringsmöjligheter och andra faktorer bestäms i samband med besöket. Hur lyckad din flytt blir hänger till stor del på den information som samlas in i samband med detta.

Börja i rätt ände

Även om det kan verka enklare att skicka en lista över de föremål som är inkluderade i bohaget via e-post till din flyttfirma, eller gå igenom detta via telefon, är hembesöket helt nödvändigt. De tidigare nämnda kommunikationsvägarna gör det nämligen inte möjligt för flyttfirman att ta hänsyn till alla faktorer med en flyttfirma göteborg och ta fram ett tillförlitligt kostnadsförslag för din flytt. Detta leder ofta till att tjänster som du behöver inte räknas med i offerten för flyttfirmor göteborg, vilket orsakar problem för flyttgubbarna på flyttdagen, samtidigt som det ger dig huvudbry. Ta dig därför tid att genomgå ett hembesök med din flyttfirma – det är det enklaste sättet att undvika potentiella fallgropar längre fram i processen.

Därefter är kommunikationen med flyttfirman väldigt viktig. Du bör till exempel meddela eventuella förändringar, såsom föremål som tillkommer eller faller bort ur det bohag som ska flyttas. Flyttföretaget anpassar sig gärna efter dessa förändringar.

Det finns flera olika faktorer som tillsammans styr hur pass lyckad en flytt blir. Det första steget till en framgångsrik flytt från en bostad till en annan är dock alltid ett hembesök från din flyttfirma. Se till att du påbörjar flytten i rätt ände så kommer övriga pusselbitar per automatik falla på plats.

Posted on

Stora annonsörspriset går till Brindfors Reklambyrå

Det stora annonsörspriset är ett prestigefyllt pris som delas ut årligen, det går till en person eller organisation som haft stor betydelse för nationens annonsörer. Det kan handla om innovationer inom reklam eller nya koncept från en reklambyrå.

Årets stora annonsörspris gick alltså till Hans Brindfors som grundat två reklambyråer, dels Brand Union och även Brindfors Annonsbyrå.

Organisationen som delar ut priset är en branschorganisation vid namn Sveriges Annonsörer. Det är som i alla branscher vanligt att en reklambyrå är ansluten till en branschorganisation, en av dessa inom reklam är då Sveriges Annonsörer.

Brindfors fick en mycket fin motivering när han tilldelades stora annonsörspriset. Motivering löd något i stil med:

”Det är sällan så här många av Sveriges annonsörer som bör tacka en och samma man. Det är omöjligt att återge allt denne man stått för i form av framåtdrivande i branschen. En sann kreativ direktör som under sin långa karriär skapat ett starkt rykte för sig själv och för sin reklambyrå. Att försöka beskriva hans storhet inom branschen i denna motivering skulle vara orättvist hos en reklambyrå & webbyrå göteborg. I femtio år har Hans Brindfors på Brindfors Reklambyrå styrt skeppet med fast hand. Han har format reklam och skapat kreativa miljöer. Han har skapat förpackningar och logotyper för de största bolagen. SAS, IKEA, COOP och H & M är bara några av de kunder Brindfors Reklambyrå hanterar. Det är få som gjort ett sådant stort avtryck på Sveriges reklambransch och det är med stor glädje jag tilldelar Stora Annonsörspriset till Hans Brindfors.”

Att få utmärkelsen Stora annonsörspriset är mycket fördelaktigt för en reklambyrå, det visar att man är en högakta byrå och det är bara de absolut bästa reklambyråerna som vinner detta pris. Ofta behöver inte de byråer som får priset högre trovärdighet, det är allmänt känt att de är bland de bästa reklambyråerna i landet men det kan ändå vara trevligt att få ett pris som uppskattning för ens hård arbete.

Vi vill passa på att gratulera Hans Brindfors och Brindfors reklambyrå för årets vinst och även önska dem lycka till i framtiden.

 

 

Posted on

Bli minimalist och flytta snyggt

Vet du vart du har dina saker? Har du ordning och reda i ditt hem? Om du inte har det så har du troligen för mycket saker att hålla reda på. Du har saker du sällan använder som står och samlar damm, dina skåp och garderober är fulla och du är inte säker på vad som finns där inne. Då är det dags att börja göra sig av med saker för att skapa ro i ditt hem och ro i ditt sinne med erixonflytt.se – flyttfirma göteborg. När du bara har det du behöver kan din hjärna slappna av för du vet vad som finns var och att du har allt du behöver. Det gör att du spenderar mindre pengar på impulsköp och du har mycket bättre ordning i ditt hem. Det gör allt du gör i hemmet smidigare, städa går lättare och det blir renare. När du skall flytta så går det mycket snabbare och lättare.

Om du snart skall flytta

Så är det lika bra att börja med minimalism eftersom det kommer att göra flytten smidigare och om du skall flytta kommer du ändå att behöva gå igenom alla dina saker och packa ner dem. Så när det är dags att packa ner – packa inte ner sådant du inte behöver. Bara det du verkligen älskar skall packas ner i flyttkartongerna. Resten av dina saker kan du sälja, ge bort eller slänga. Ta inte med dem till ditt nya boende, låt detta bli en fräsch start där du kan njuta av ordning och ro i ditt nya hem.

Det blir billigare med flyttfirma

Att flytta utan flyttfirma är inte ett alternativ för mig, jag vet inte hur det är för dig. Men om du skall flytta med flyttfirma kommer det att bli rätt så mycket billigare när du först implementerar minimalism i ditt hem. Det går snabbt och enkelt att packa ner och du kommer kanske behöva hälften så många flyttkartonger när du gjort dig av med allt du inte behöver. Sedan är det säkert några möbler som ryker också. Summan av kardemumman är att din flyttfirma får mycket mindre att bära med sig och det resulterar naturligt i ett lägre pris.

 

 

Posted on

Hur du vill ha det när du vill ha det – tankar om badrum

Välkommen tillbaks, trevligt att ha dig här och läsandes, vi uppskattar alla våra besökare och vi hoppas verkligen att kunna hjälpa dig på traven här med lite information om badrumsrenovering och visualisering. Som börjar bli riktigt hett i inredningsdesignskretsar. Att visualisera rummet innan man börjar designa det är ett billigt sätt (gratis) att testa olika lösningar utan att behöva lyfta ett finger. Visualisering är ett kraftfullt verktyg som inte alls används lika mycket som det borde användas. Man kan nästan använda det till vad som helst. Men för just badrumsrenovering fungerar det väldigt bra.

Du gör badrumsrenovering Stockholm så här

Tänk dig att du går in i ditt nya badrum för att njuta av en dusch, eller kanske ett bad? Det är upp till dig. Du bygger just nu ditt eget badrum medan du står i det. Hur känns det att sätta sig på toa? Hur hög är stolen vid badrumsrenovering Stockholm? Är golvet varmt? Är det kakel? Målade väggar? Eller hel-kaklat? Det kanske är av något material jag aldrig har hört talas om men som du alltid har velat ha badrumsrenovering Stockholm. Jag vet inte ang badrumsrenovering Stockholm faktiskt. Visualisera i så mycket detalj som är möjligt för dig. Gör den här övningen i 10 minuter 5 separata tillfällen för att förfina din vision.

Nu vet du vad du verkligen vill ha

Då är det bara att sätta igång med din badrumsrenovering, och jag vill inte vara en käpp i hjulet men du kanske har gått lite över budget i din visualisering om att renovera badrum. Det är helt OK – eller rent av något att föredra. Annars är ju fantasin inte lika intressant, men den är inte mening att vara skriven i sten utan snarare fungera som en ledstjärna åt vilket håll man ska med sin badrumsrenovering. Gör upp en budget för vad som är rimligt att lägga på en badrumsrenovering och att renovera badrum för dig och försök sedan att komma så nära din vision som möjligt. Det kanske finns några nyckelspelare som du verkligen kommer att njuta av och några andra saker du kan tänka dig att vara utan. Det är som sagt väldigt individuellt och du har fullmakt att göra alla val på egen hand.