Posted on

När kan man använda RUT-avdrag för flytt? 

RUT-avdraget är något du kan använda dig av när du anlitar en flyttfirma för någon av deras tjänster. Det spelar således ingen roll om du vill ha hjälp med transport, bärhjälp, flyttstädning eller packning. Det är dock viktigt att komma ihåg att avdraget inte kan användas av materialkostnader, t.ex. om du vill köpa flyttkartonger och emballage för pianoflytt stockholm från företaget. Den vanligaste tjänst en flyttfirma erbjuder och där du kan dra nytta av RUT-avdraget är i samband med flyttstädningen. En flyttstädning kan låta enkel då hela hemmet vanligtvis är tomt, men rum som kök och badrum kan vara mycket tidskrävande att få rena. 

Erbjuder då alla flyttfirmor stockholm rätt att använda RUT-avdrag? Ja, åtminstone de allra flesta. Dock är det viktigt att du väljer en seriös och professionell firma som är registrerad för F-skatt. Om det endast finns A-skatt eller om du tar hjälp av privatpersoner som erbjuder tjänster kommer du inte kunna använda dig av avdraget och behöver således betala det fullständiga beloppet. Vi avråder starkt från flyttfirmor utan F-skatt för att minska kostnaderna. 

 

Posted on

Vikten av att din flyttfirma gör ett hembesök

Varje flytt är lika unik som de personer som är involverade i flytten. Även om vissa delar av processen alltid är likadana, skiljer andra delar av en flytt sig så pass mycket åt från fall till fall att en flyttfirma behöver göra ett hembesök innan de lämnar ett kostnadsförslag. Hembesöket är också lika viktigt för att ta fram en kundanpassad plan för din flytt som det är nödvändigt för att en representant från flyttfirman ska kunna se ditt bohag med egna ögon innan en offert lämnas.

göteborg nice flyttfirmaDet en person uppfattar som lätt eller normalt kan nämligen vara betydligt mer krävande än vad denne trott. Även vid mindre flyttar går hembesöket ut på så mycket mer än att bara få ett prisförslag och ta fram en inventarielista över de föremål som ska flyttas. Framtagandet av inventarielistan kan i själva verket vara den enklaste delen av flyttprocessen. Under hembesöket av en Göteborg flyttfirma samarbetar flyttfirman även med dig för att ta fram en unik plan som ska stå pall för eventuella utmaningar. Antal flyttgubbar, utrustning, parkeringsmöjligheter och andra faktorer bestäms i samband med besöket. Hur lyckad din flytt blir hänger till stor del på den information som samlas in i samband med detta.

Börja i rätt ände

Även om det kan verka enklare att skicka en lista över de föremål som är inkluderade i bohaget via e-post till din flyttfirma, eller gå igenom detta via telefon, är hembesöket helt nödvändigt. De tidigare nämnda kommunikationsvägarna gör det nämligen inte möjligt för flyttfirman att ta hänsyn till alla faktorer med en flyttfirma göteborg och ta fram ett tillförlitligt kostnadsförslag för din flytt. Detta leder ofta till att tjänster som du behöver inte räknas med i offerten för flyttfirmor göteborg, vilket orsakar problem för flyttgubbarna på flyttdagen, samtidigt som det ger dig huvudbry. Ta dig därför tid att genomgå ett hembesök med din flyttfirma – det är det enklaste sättet att undvika potentiella fallgropar längre fram i processen.

Därefter är kommunikationen med flyttfirman väldigt viktig. Du bör till exempel meddela eventuella förändringar, såsom föremål som tillkommer eller faller bort ur det bohag som ska flyttas. Flyttföretaget anpassar sig gärna efter dessa förändringar.

Det finns flera olika faktorer som tillsammans styr hur pass lyckad en flytt blir. Det första steget till en framgångsrik flytt från en bostad till en annan är dock alltid ett hembesök från din flyttfirma. Se till att du påbörjar flytten i rätt ände så kommer övriga pusselbitar per automatik falla på plats.

Posted on

Stora annonsörspriset går till Brindfors Reklambyrå

Det stora annonsörspriset är ett prestigefyllt pris som delas ut årligen, det går till en person eller organisation som haft stor betydelse för nationens annonsörer. Det kan handla om innovationer inom reklam eller nya koncept från en reklambyrå.

Årets stora annonsörspris gick alltså till Hans Brindfors som grundat två reklambyråer, dels Brand Union och även Brindfors Annonsbyrå.

Organisationen som delar ut priset är en branschorganisation vid namn Sveriges Annonsörer. Det är som i alla branscher vanligt att en reklambyrå är ansluten till en branschorganisation, en av dessa inom reklam är då Sveriges Annonsörer.

Brindfors fick en mycket fin motivering när han tilldelades stora annonsörspriset. Motivering löd något i stil med:

”Det är sällan så här många av Sveriges annonsörer som bör tacka en och samma man. Det är omöjligt att återge allt denne man stått för i form av framåtdrivande i branschen. En sann kreativ direktör som under sin långa karriär skapat ett starkt rykte för sig själv och för sin reklambyrå. Att försöka beskriva hans storhet inom branschen i denna motivering skulle vara orättvist hos en reklambyrå & webbyrå göteborg. I femtio år har Hans Brindfors på Brindfors Reklambyrå styrt skeppet med fast hand. Han har format reklam och skapat kreativa miljöer. Han har skapat förpackningar och logotyper för de största bolagen. SAS, IKEA, COOP och H & M är bara några av de kunder Brindfors Reklambyrå hanterar. Det är få som gjort ett sådant stort avtryck på Sveriges reklambransch och det är med stor glädje jag tilldelar Stora Annonsörspriset till Hans Brindfors.”

Att få utmärkelsen Stora annonsörspriset är mycket fördelaktigt för en reklambyrå, det visar att man är en högakta byrå och det är bara de absolut bästa reklambyråerna som vinner detta pris. Ofta behöver inte de byråer som får priset högre trovärdighet, det är allmänt känt att de är bland de bästa reklambyråerna i landet men det kan ändå vara trevligt att få ett pris som uppskattning för ens hård arbete.

Vi vill passa på att gratulera Hans Brindfors och Brindfors reklambyrå för årets vinst och även önska dem lycka till i framtiden.