Posted on

Fakturaköp med regress – Ett praktiskt exempel

Hur fungerar fakturaköp med regress? Vilken kreditrisk tar jag som företagare och hur stor kreditrisk tar finansbolaget som erbjuder denna  tjänst? Är det bättre eller sämre att väja bort regressen? Ett exempel visar detta tydligt.

IT-företaget ”IT-IT AB” säljer IT-lösningar till privatpersoner och företag. För att underlätta fakturahanteringen samt få bättre likviditet har de valt att använda fakturaköp. De väljer själva vilka fakturor som ska säljas men väljer generellt att sälja de flesta då de anser att de får stora fördelar mot den kostnad de betalar.

Efter att ha diskuterat olika lösningar med finansbolaget valde IT-IT att använda fakturaköp med regress. Framförallt för att de därmed kunde sälja fler fakturor och få ett bättre pris.

En kund beställer ett jobb för 25 000 kr och arbetet utförs av företaget. När de sedan ska fakturera skapar de fakturan och laddar upp den för fakturaköp till finansbolaget. De i sin tur skickar fakturan till kunden. På fakturan framgår det därmed att fakturaköp har skett och att det är ett finansbolag som är ägare och därmed ska ha betalningen.

När det dragit över förfallodatum skickar finansbolaget en påminnelse för fakturaköp. När fortfarande inte någon betalning skett efter ett par dagar skickar de ut ett inkassokrav. I detta fall har det nu tillkommit kostnader för kunden då både betalningspåminnelse och kostnad för inkassokrav hamnar på kunden.

Men kunden betalar fortfarande inte skulden och här kan finansbolaget välja att backa sina krav på betalning. Istället säljer de tillbaka fakturan till IT-IT. Detta utifrån att det i avtalet framgår att företaget är skyldig att köpa tillbaka fakturan i det fall som fakturan inte är betald 20 dagar efter förfallodatum.

Nu blir alltså IT-IT tvungen att betala eventuella kostnader för fakturan och själv avgöra om man vill gå till kronofogden och försöka driva in skulden denna väg. Med andra ord tog de en större kreditrisk men fick betala ett lägre pris för detta.

Vad är bäst?

Vad som är bäst beror på vilken trygghet och service som önskas. Oavsett om man väjer regress eller inte så betalas pengarna ut samma dag (eller nästa dag) vid fakturaköp. Därmed ges fördelen med en snabbt förbättrad likviditet.

Det som skiljer dessa val är därmed enbart hur stor kreditrisk som tas. Utan regress tas ingen risk alls men samtidigt kostar detta mer. Här får man däremot komma ihåg att finansbolagen inte köper alla fakturor. När det inte är regress gör de en mer noggrann kontroll på kunden för att se om det finns en risk att betalning inte kommer att ske. De kan därmed neka fakturaköp om de anser att kunden är för kreditsvag. Med andra ord tar de bara den förhöjda kreditrisken på fakturor som till stor sannolikhet kommer att bli betalda.