Stora annonsörspriset går till Brindfors Reklambyrå

Det stora annonsörspriset är ett prestigefyllt pris som delas ut årligen, det går till en person eller organisation som haft stor betydelse för nationens annonsörer. Det kan handla om innovationer inom reklam eller nya koncept från en reklambyrå.

Årets stora annonsörspris gick alltså till Hans Brindfors som grundat två reklambyråer, dels Brand Union och även Brindfors Annonsbyrå.

Organisationen som delar ut priset är en branschorganisation vid namn Sveriges Annonsörer. Det är som i alla branscher vanligt att en reklambyrå är ansluten till en branschorganisation, en av dessa inom reklam är då Sveriges Annonsörer.

Brindfors fick en mycket fin motivering när han tilldelades stora annonsörspriset. Motivering löd något i stil med:

”Det är sällan så här många av Sveriges annonsörer som bör tacka en och samma man. Det är omöjligt att återge allt denne man stått för i form av framåtdrivande i branschen. En sann kreativ direktör som under sin långa karriär skapat ett starkt rykte för sig själv och för sin reklambyrå. Att försöka beskriva hans storhet inom branschen i denna motivering skulle vara orättvist hos en reklambyrå & webbyrå göteborg. I femtio år har Hans Brindfors på Brindfors Reklambyrå styrt skeppet med fast hand. Han har format reklam och skapat kreativa miljöer. Han har skapat förpackningar och logotyper för de största bolagen. SAS, IKEA, COOP och H & M är bara några av de kunder Brindfors Reklambyrå hanterar. Det är få som gjort ett sådant stort avtryck på Sveriges reklambransch och det är med stor glädje jag tilldelar Stora Annonsörspriset till Hans Brindfors.”

Att få utmärkelsen Stora annonsörspriset är mycket fördelaktigt för en reklambyrå, det visar att man är en högakta byrå och det är bara de absolut bästa reklambyråerna som vinner detta pris. Ofta behöver inte de byråer som får priset högre trovärdighet, det är allmänt känt att de är bland de bästa reklambyråerna i landet men det kan ändå vara trevligt att få ett pris som uppskattning för ens hård arbete.

Vi vill passa på att gratulera Hans Brindfors och Brindfors reklambyrå för årets vinst och även önska dem lycka till i framtiden.