Posted on

Mögel i hus bör åtgärdas av proffs

Har du fått mögel i ditt hus måste det åtgärdas och det finns många företag som är specialiserade på mögelsanering. Det är vanligt att du inte märker av att huset drabbats av mögel, inte ens näsan kan alltid upptäcka det. Mögel beror oftast på att det finns fukt i huset, och vädret är en orsak till att fukt uppkommer. Det räcker med att det varit fuktigt i huset i några dagar för att mögel ska bildas. Om det regnar många dagar i följd kan det börja bildas mögel på väggarna. Ytor som trappor, tak och bänkar är andra exempel på saker som gärna bildar mögel vid dåligt väder. Bor du vid kusten där det är hög luftfuktighet kan lätt mögel bli ett regelbundet problem.

Vad är egentligen mögel?

Svampar som växer flyktigt på sin grund är mögel, dessa svampar är skapade av celltrådar (hyfer). Det är lätt att missa att det är mögel eftersom det påminner om ludd, och mögel är en levande organism som har olika karaktärsdrag.

Läckande rör

Har du ett rör som läcker kan det bildas mögel, och det är inte alltid du upptäcker det i tid. Är det en läcka på exempelvis ett dolt rör som finns innanför väggen kan det ta lång tid innan det känns på lukten. Det kan då ha gått så lång tid att möglet börjat växa och denna sort av mögel kan bilda svartmögel, som är giftigt.

Tak som läcker

Kontrollera din vind regelbundet för att upptäcka läckage och titta extra noga på undertaken på vinden. Upptäcker du mörka fläckar kan det vara ett tecken på att det finns en läcka i taket och det bör då åtgärdas omgående innan stora mögelproblem tillkommer.

Mögelsanering

Upptäcker du mögel i ditt hus, bör du direkt anlita ett företag som sanerar huset. Du bör absolut inte försöka att sanera mögel på egen hand eftersom de medel som behövs är giftiga. En mögelsanering görs både på vinden och i krypgrunden och det är något som måste göras direkt när möglet börjar synas och lukta på platserna.

Olika metoder

Ozon och kemi är två saneringsmetoder som är de vanligaste vid sanering av mögel. Används en ozonsanering placeras det en elektronisk apparat som framställer ozon, som bryter ner både lukt och dödar det ytligaste möglet. Om en kemisk sanering sker, används ofta olika former av oxidativa saneringsvätskor eller någon annan kemi som dödar möglet. Dessa vätskor dimmas eller penslas på kallvinden eller ur krypgrunden. Används rätt metod med oxidativ saneringsvätska blir ofta trämaterialet i utrymmena som nytt. Som sagt är detta inget du ska göra själv eftersom det är giftiga ämnen som används. De som arbetar på företag som mögelsanerar har rätt utbildning och även den skyddsutrustning som behövs för detta jobb.